Tin Tức

Top 8 Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường hay nhất

1


Thanh Thúy

Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường hay nhất – Số 1

I always call Dai Thinh Primary School is my second home. School children, though not very large but very spacious and clean. The entrance to school is high and spacious, the two sides is the flower corridor leads straight to the playground and the classroom. School yard are wide, around the yard is a flamboyant trees and ancient shade cover, with flower beds and lawns green. Under the shady ancient phoenix trees, there are rows of stone for us to read books and talk after each lesson. The classrooms are full of tables and chairs, cabinets for learning and also exhibited the post office corner, nice article. In a good environment, students are given many precious chances to discover and develop their inner talents. Besides modern facilities, this school is also well- known for enthusiastic and qualified teachers who are always dedicated and devoted themselves to teaching career. In conclusion, studied in this school for five years, it has become an indispensable part in my life. I’d love my school.

Dịch nghĩa:

Tôi luôn gọi trường Tiểu học Đại Thịnh là ngôi nhà thứ hai của mình. Trường học tuy không rộng nhưng rất khang trang, sạch đẹp. Cổng trường cao và rộng rãi, hai bên là hành lang hoa dẫn thẳng ra sân chơi và lớp học. Sân trường rộng, xung quanh sân có cây phượng cổ thụ che bóng mát, có bồn hoa với thảm cỏ xanh mướt. Dưới những cây phượng cổ thụ rợp bóng là những hàng ghế đá để chúng em đọc sách, hàn huyên tâm sự sau mỗi buổi học. Các phòng học có đầy đủ bàn ghế, tủ đựng đồ dùng học tập và còn trưng bày góc bưu điện, bài viết đẹp. Trong một môi trường tốt, học sinh được tạo nhiều cơ hội quý giá để khám phá và phát triển tài năng bên trong của mình. Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại, ngôi trường này còn nổi tiếng với đội ngũ giáo viên nhiệt tình, giỏi chuyên môn, luôn tận tâm, tận lực với sự nghiệp giảng dạy. Tóm lại, học ở ngôi trường này trong năm năm, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Mình thực sự yêu trường mình.

Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)


2


Thanh Thúy

Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường hay nhất – Số 2

The school which I am attending is one of the oldest high schools Ha Noi. It is located in a quiet area not far from the city centre. It consists of three blocks of buildings, which are surrounded by a large yard of shady tail stress. In this academic year, there are 20 classes with more than 1,000 students in my school. They study hard and obey the school regulations seriously. Thanks to the teachers’ devotion and the students’ efforts, my school has achieved good results in every field. The Ho Chi Minh Communist Youth Union of the school also organizes extracurricular activities such as camping, sport and music competitions and community work. I have studied in this school for 3 years. Each day at school is a happy day. I love my school very much.

Dịch nghĩa:

Ngôi trường tôi đang theo học là một trong những trường trung học lâu đời nhất ở thành phố Hà Nội. Tọa lạc ở một khu vực yên tĩnh không xa trung tâm thành phố, trường gồm ba dãy nhà, bao quanh bằng một sân rộng với những cây cao có bóng mát. Trong năm học nay, trường tôi có 20 lớp với hơn 1.000 học sinh. Học sinh học hành chăm chỉ và tuân theo nội quy của trường một cách nghiêm túc. Nhờ vào sự tận tâm của các giáo viên và những cố gắng của học sinh, trường tôi đã đạt được những kết quả tốt trong mọi lĩnh vực. Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh của trường cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa như cấm trại, các cuộc tranh tài thể thao, âm nhạc và công tác cộng đồng. Tôi đã học ở trường này được 3 năm. Mỗi ngày ở trường là một ngày hạnh phúc. Tôi yêu trường tôi rất nhiều.

Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)

3


Thanh Thúy

Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường hay nhất – Số 3

I study in Trung Vuong secondary school which is one of the best school of Mê Linh. It has four building very big. It has all facilities a good school should have-well furnished classrooms, laboratories, library and playground. As we enter the school, there is a playground to our left and a small garden to our right. When we enter the building, the Principal’s room and the office room are to the left and the staff room to the right side. there are thirty classrooms. Our labs are well equipped. Our library has books almost on all subjects. The teachers are also quite strict. They teach us with great care, check our note-books, help us when we need but if we are inattentive and don’t work properly, then we are punished. I like my school very much and I am proud that I belong to it. I shall never forget it.

Dịch nghĩa:

Tôi học cấp 2 Trưng Vương, một trong những trường tốt nhất của Mê Linh. Nó có bốn tòa nhà rất lớn. Trường có tất cả các cơ sở vật chất, một trường học tốt phải có các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện và sân chơi được trang bị tốt. Khi chúng tôi bước vào trường, có một sân chơi ở bên trái và một khu vườn nhỏ ở bên phải của chúng tôi. Khi chúng tôi bước vào tòa nhà, phòng Hiệu trưởng và phòng văn phòng ở bên trái và phòng giáo viên ở bên phải. Có ba mươi bốn phòng học. Phòng thí nghiệm của chúng tôi được trang bị tốt. Thư viện của chúng tôi có hầu hết sách về tất cả các chủ đề. Các giáo viên cũng khá nghiêm khắc. Họ dạy chúng tôi một cách cẩn thận, kiểm tra bài tập của chúng tôi, giúp chúng tôi khi chúng tôi cần nhưng nếu chúng tôi thiếu chú ý và không làm việc đúng, thì chúng tôi sẽ bị phạt. Tôi rất yêu ngôi trường của mình và tôi tự hào rằng tôi thuộc về nó. Tôi sẽ không bao giờ quên nó.

Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)

4


Thanh Thúy

Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường hay nhất – Số 4

My school is very excellent having yellow colour four-storey building. I like to go school on daily basis in the proper uniform. My class teacher is very kind and teaches us to follow school discipline. My school is located at very nice place and away from all the crowd and noise of the city. My school has two small green gardens near to the main gate where lots of colourful flower beds, grassy lawns, fruits trees and two beautiful showers. My school has lots of facilities such as one computer lab, two science labs, one big library, one common reading room, one big playground, one nice stage and one stationary shop. My school has around forty two highly qualified teachers including men and women, , one principal and 3 gate keepers. Our teachers teach very well. At school, I learn many subject such as : Math, Literature, English, Art, Music. In English classes, I learn how to speak English. In Music lessons, I sing songs. In Art classes, I draw pictures. In all subject, I like English best because it’s very interesting and important for me. At breaks, I have a lots activities : skipping rope, hiding and seeking, chatting with friends,….. This school is a place to light up my dreams, I dream of becoming a teacher at this school in the future.

Dịch nghĩa:

Trường tôi rất tuyệt vời khi có tòa nhà bốn tầng màu vàng. Tôi thích đến trường hàng ngày trong bộ đồng phục phù hợp. Trường của tôi nằm ở một nơi rất đẹp và cách xa tất cả những đám đông và ồn ào của thành phố. Trường tôi có hai khu vườn nhỏ xanh mướt gần cổng chính, nơi có nhiều bồn hoa rực rỡ, thảm cỏ, cây trái và hai vòi hoa sen rất đẹp. Trường tôi có rất nhiều cơ sở vật chất như một phòng máy tính, hai phòng thí nghiệm khoa học, một thư viện lớn, một phòng đọc chung, một sân chơi lớn, một sân khấu đẹp và một cửa hàng văn phòng phẩm. Trường tôi có khoảng bốn mươi hai giáo viên có trình độ cao bao gồm cả nam và nữ, một hiệu trưởng và 3 người gác cổng. Giáo viên của chúng tôi dạy rất tốt. Ở trường, tôi được học nhiều môn như: Toán, Văn, Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc. Trong các lớp học tiếng Anh, tôi học cách nói tiếng Anh. Trong giờ học Âm nhạc, tôi hát các bài hát. Trong các lớp học Nghệ thuật, tôi vẽ tranh. Trong tất cả các môn học, tôi thích tiếng Anh nhất vì nó rất thú vị và quan trọng đối với tôi. Vào giờ giải lao, tôi có rất nhiều hoạt động: nhảy dây, trốn tìm, trò chuyện với bạn bè,…. Ngôi trường này là nơi thắp sáng ước mơ của tôi, tôi ước mơ sau này sẽ trở thành cô giáo của ngôi trường này.

Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)

5


Thanh Thúy

Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường hay nhất – Số 5

My secondary school is placed in the center of my district. Surrounded by a paddy-field, it enjoys lined- trees and colorful garden, which creates a wonderful view. Moreover, this school was designed with a large- scale plan. It is a 2 storied building of u shape with capacity of 1000 people and it was invested heavily in infrastructures with well- equipped classrooms. In a good environment, students are given many precious chances to discover and develop their inner talents. Besides modern facilities, this school is also well- known for enthusiastic and qualified teachers who are always dedicated and devoted themselves to teaching career. In addition, I have close friends who are always with me and help me whenever I have a problem. In short, the school has left a very beautiful impression of my childhood experiences and the memories of the school will never fade in my thoughts. Oh! I really love it.

Dịch nghĩa:

Trường cấp hai của tôi được đặt ở trung tâm của huyện tôi. Được bao quanh bởi cánh đồng lúa, nơi đây có hàng cây rợp bóng và khu vườn đầy màu sắc, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Hơn nữa, ngôi trường này được thiết kế với quy mô lớn. Đây là tòa nhà 2 tầng hình chữ U với sức chứa 1000 học sinh và được đầu tư rất nhiều về cơ sở hạ tầng với các phòng học đầy đủ tiện nghi. Trong một môi trường tốt, học sinh được tạo nhiều cơ hội quý giá để khám phá và phát triển tài năng bên trong của mình. Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại, ngôi trường này còn nổi tiếng với đội ngũ giáo viên nhiệt tình, giỏi chuyên môn, luôn tận tâm, tận lực với sự nghiệp giảng dạy. Ngoài ra, tôi còn có những người bạn thân luôn ở bên và giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Tóm lại, ngôi trường đã để lại ấn tượng rất đẹp về những trải nghiệm tuổi thơ của tôi và những kỉ niệm về ngôi trường sẽ không bao giờ phai nhạt trong suy nghĩ của tôi. Oh! Tôi thực sự yêu ngôi trường của tôi.

Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)

6


Thanh Thúy

Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường hay nhất – Số 6

I am studying in a gifted school of a big city, so my school is a very interesting place to talk about. We have about 30 classrooms which are divided into three stairs, and they are not including rooms for teachers, canteen, sport and computer rooms. All of our classes are equipped with computers, projectors, microphones, loudspeakers, and some of them even have air conditioners. Next to the classroom block is our library. It is pretty big with a lot of books, and sometimes I think that it contains all of the books that one student may need. Behind it is our mini indoor stadium, where we spend our Physical education classes. Since most of the area is used to build rooms, we have very little place for our school yard. It is only enough for us to sit really close to each other to salute the flag on every Monday. There are just some big trees on the yard, and we have some benches under those trees to rest and enjoy the fresh air. Most of the students stay in their classrooms or go to the canteen during break time since we cannot play anything on the school yard. Fortunately, the canteen is big and comfortable enough for us to spend a good time. Because this is a gifted school, studying hours can be very stressful. We need to study for about 8 hours a day, and summer vacation only lasts for a month. I love the school I am studying so much, I tell myself I have to try my best to study well so as not to betray the teachers who taught me.

Dịch nghĩa:

Tôi đang học trường chuyên của một thành phố lớn, nên trường tôi là một nơi rất đáng để nói đến. Chúng tôi có khoảng 30 phòng học được chia thành ba cầu thang, chưa kể phòng giáo viên, căng tin, thể dục thể thao và phòng máy tính. Tất cả các lớp học của chúng tôi đều được trang bị máy tính, máy chiếu, mi rô, loa đài và một số lớp còn có cả máy điều hòa. Bên cạnh dãy phòng học là thư viện. Nó khá lớn với rất nhiều sách, và đôi khi tôi nghĩ rằng nó chứa tất cả những cuốn sách mà một học sinh có thể cần. Phía sau nó là sân vận động nhỏ, nơi chúng tôi dành các lớp học Giáo dục thể chất. Vì phần lớn diện tích được sử dụng để xây phòng, chúng tôi có rất ít diện tích cho sân trường của mình. Chỉ cần chúng tôi ngồi thật gần nhau để chào cờ vào thứ hai hàng tuần là đủ. Chỉ có một số cây lớn trên sân, và chúng tôi có một số ghế dài dưới những tán cây đó để nghỉ ngơi và tận hưởng không khí trong lành. Hầu hết học sinh ở trong lớp học của họ hoặc đến căng tin trong giờ giải lao vì chúng tôi không thể chơi bất cứ thứ gì trên sân trường. May mắn thay, căng tin đủ lớn và thoải mái để chúng tôi có khoảng thời gian vui vẻ. Vì đây là trường chuyên nên giờ học trở nên rất căng thẳng. Chúng tôi cần học khoảng 8 tiếng mỗi ngày, và kỳ nghỉ hè chỉ kéo dài một tháng. Tôi yêu ngôi trường mình đang học vô cùng, tôi tự nhủ mình phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô đã dạy dỗ.

Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)

7


Thanh Thúy

Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường hay nhất – Số 7

My high school is located in a small village of a countryside; therefore it is not very big and modern. There are only about one thousand students from grade ten to twelve studying in 16 classrooms, and we have go to school at different hours in a day so there will be enough rooms. Around the school is an empty grass field which will soon be projected as a part of our school, and we hope our little sisters and brothers can have a bigger and more comfortable school to study. The gate is very old and rusty, but it can still keep the students from running outside of the school during break time. Next to the gateway is the parking lot where we park all of our bikes. There are many trees and flowers which have been planted through many generations of students, and today we still keep on planting more of them to have a greener space. Those trees bring a lot of shades to us, which also provide us an ideal playground on break time and after school. There is a small soccer field in the corner, and most of the time the boys have to fight in order to play on it. We do not have a room specialized for studying sports, so we spend our Physical education class right on the school yard. The walls are painted in a light yellow color, but some parts of them had become flaked off due to the impact of time. Despite being old, my school is always clean and tidy thanks to the effort of both students and teachers. We try our best to keep the school as a healthy and friendly environment for everyone. It is not the best school someone can find, but it is still the beloved place for many generations of students include me.


Dịch nghĩa:

Trường cấp 3 của tôi nằm ở một ngôi làng nhỏ ở vùng nông thôn; vậy nên nó không quá lớn và hiện đại. Chỉ có khoảng một ngàn học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 học trong 16 lớp học, và chúng tôi phải đi học vào những giờ khác nhau trong ngày để có thể có để phòng học. Xung quanh trường là một bãi cỏ trống sắp sớm được quy hoạch để làm thành một phần của trường học, và chúng tôi hy vọng những người em của mình có thể học trong một ngôi trường lớn hơn và thoải mái hơn. Cổng trường đã rất cũ và rỉ sét, nhưng nó vẫn có thể ngăn được học sinh chạy ra bên ngoài trong giờ ra chơi. Kế bên cổng trường là một bãi giữ xe nơi chúng tôi đậu tất cả xe đạp của mình. Có rất nhiều cây và hoa cỏ được trồng qua nhiều thế hệ học sinh, và ngày nay chúng tôi lại tiếp tục trồng thêm nhiều cây nữa để có thể có được một không gian xanh hơn. Những cái cây đó đem lại cho chúng tôi rất nhiều bóng tâm, và cúng cho chúng tôi một sân chơi lý tưởng trong giờ ra chơi và sau giờ học. Có một sân bóng nhỏ trong góc sân, và hầu hết thời gian các bạn nam phải tranh nhau để được chơi ở đó. Chúng tôi không có phòng chuyên dành cho thể thao, vậy nên chúng tôi học giờ Giáo dục thể chất của mình ngay trên sân trường. Các bức tường được sơn màu vàng nhạt, và đôi chỗ đã bị bong tróc dưới tác động của thời gian. Mặc dù ngôi trường cũ kĩ, nó vẫn luôn sạch sẽ và ngăn nắp nhờ vào nỗ lực của cả học sinh và giáo viên. Chúng tôi cố gắng để giữ trường học là một môi trường lành mạnh và thân thiện cho mọi người. Nó không phải là ngôi trường tốt nhất mà một người có thể tìm được, nhưng nó là nơi yêu thương của rất nhiều thế hệ học sinh, trong đó có tôi.

Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)

8


Thanh Thúy

Đoạn văn tiếng Anh viết về ngôi trường hay nhất – Số 8

My primary school is a paradise with fresh air, picturesque surroundings and beloved people around. It is situated in the countryside among far-flung green fields. Its simple design with two buildings perpendicular to each other and a variety of shade trees and flowers gave me the feeling of closeness. Besides, there was a vacant plot for students to play soccer every afternoon after school. Moreover, all the teachers were extremely whole-hearted and dedicated. In addition, I had close friends who were always by my sides to help me whenever I had difficulties. To put it briefly, this school has had a great impact on my childhood experiences and all memories about this primary school will always be in my deep affection and never fade in my thoughts.

Dịch nghĩa:

Trường tiểu học của mình thực sự như một thiên đường với bầu không khí trong lành, cảnh vật xung quanh đẹp như tranh và những con người đáng mến bên cạnh. Ngôi trường được đặt ở vùng nông thôn giữa những cánh đồng xanh rộng bát ngát. Thiết kế đơn giản với hai toàn nhà vuông góc với nhau và nhiều loại cây bóng mát và hoa cho mình cảm giác thật gần gũi. Bên cạnh đó, có một mảnh đất trống cho học sinh chơi bóng đá buổi chiều mỗi khi tan học. Hơn nữa, tất cả giáo viên đều rất hết lòng và tận tụy. Thêm vào đó, mình có những người bạn thân luôn bên mình và giúp đỡ mình mỗi khi mình gặp khó khăn. Tóm lại, ngôi trường đã để lại dấu ấn vô cùng đẹp đẽ của những trải nghiệm tuổi thơ của mình và kí ức về ngôi trường sẽ không bao giờ phai mờ trong suy nghĩ của mình.

Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)
Ảnh minh họa ( Nguồn internet)

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button