Không chủ động dọn bát đĩa khi khách chưa rời khỏi nhà hàng

Back to top button