gồm cả người già và trẻ sơ sinh.

Back to top button