Tin Tức

Pano quảng cáo | Những nội dung bị cấm trên bảng hiệu quảng cáo ngoài trời

Pano quảng cáo | Những nội dung bị cấm trên bảng hiệu quảng cáo ngoài trời

Các loại hình quảng cáo ngoài trời, ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến người dân. Do đó, việc kiểm soát nội dung trên những tấm biển quảng cáo nói chung và pano quảng cáo ngoài trời nói riêng là vô cùng cần thiết. Nhà nước Việt Nam đã quy định rõ những nội dung bị cấm trên tấm bảng hiệu quảng cáo ngoài trời thông qua Luật Quảng Cáo được phát hành năm 2012. Nếu bạn chưa biết thì hãy đọc ngay bài viết này nhé.

Điều 7. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

1. Hàng hóa, dịch vụ cm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Thuốc lá.

3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sn phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tui; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lc.

8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

Điều 8. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

1. Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 7 ca Luật này.

2. Quảng cáo làm tiếlộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

3. Quảng cáo thiếu thẩm m, trái với truyền thống lch s, văn hóa, đđức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

4. Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô th, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

5. Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

6. Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

7. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

8. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khchưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

9. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sn phm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

10. Quảng cáo bng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình vớgiá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

11. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tàliệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy địncủa pháp luật về cạnh tranh.

13. Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

14. Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của tr em.

15. Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.

16. Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Điều 11. Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo

1. Tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này và các quy đnh khác của pháp luật có liên quan t tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vphạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồthường theo quy đnh của pháp luật.

2. Cá nhân có hành vi vphạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có ln quan thì tùy theo tính chất, mức độ vphạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vphạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình s; nếu gâthiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo phải chịu trách nhiệm về quyết định xử lý của mình; trường hợp quyết định sai, gây thiệt hại thì phi bi thường theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo.

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button